ORGANIZATOR: Studio Tańca Bailamos ul. M. Konopnickiej 28 Bydgoszcz

TERMIN: 19.03.2017r. (niedziela)

MIEJSCE: Hotel Słoneczny Młyn , ul. Jagiellońska 96, Bydgoszcz 85-027

KATEGORIE TANECZNE i WIEKOWE:

Taniec towarzyski choreografie oparte na technice tańca towarzyskiego

  1. Zespoły solistek (formacje dziewczęce)
  • Kategoria do 9 lat: Mini Formacje (do 7 osób) i Formacje Standard/Latin
  • Kategoria 10-12  lat: Mini Formacje (do 7 osób) i Formacje Standard/Latin
  1. Formacje Tańca Towarzyskiego Par (od 6 do 8 par)
  • Kategoria do 9 lat Standard/Latin
  • Kategoria do 10- 12 lat Standard/Latin

Czas prezentacji do 5 minut!

W danej kategorii wiekowej dopuszcza się 2 tancerzy spoza tej kategorii (decyduje rocznik tancerza)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Zgłoszenie według załączonego wzoru  w terminie do 1 marca 2017 roku (w przypadku dużej ilości zespołów decyduje kolejność zgłoszeń) należy przesłać na adres:

Studio Tańca Bailamos Robert Linowski i Karolina Linowska

Ul. M.Konopnickiej 28 Bydgoszcz 85-124

lub mailem studio@bailamos.pl

52 37 37 516 lub 505039679

  • Opłata startowa: 20zł od każdego uczestnika zespołu w każdej zgłoszonej kategorii tanecznej lub wiekowej. Opłatę proszę przelać na konto do dnia 1 marca 2017r. z dopiskiem „Bailamos Junior Cup” i nazwa zespołu, ilość osób

         81 1050 1139 1000 0090 7187 1264

Studio Tańca Bailamos s.c. Robert Linowski Karolina Linowska

Ul. M. Konopnickiej 28 Bydgoszcz 85-124

BILETY dla publiczności 10zł, dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny

Trenerzy, instruktorzy grupy wstęp wolny, w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko                  

CELE PRZEGLĄDU:

– możliwość zaprezentowania umiejętności tanecznych formacji działających w przedszkolach publicznych, niepublicznych, szkołach tańca itp.

– rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką

– wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy  z dziecięcymi zespołami artystycznymi

INFORMACJE:

Nie wysyłamy potwierdzeń przyjęcia.

Nośnik dźwięku: CD lub pendrive

Każdy uczestnik w wieku szkolnym powinien posiadać legitymację szkolną.

Koszty ubezpieczenia pokrywa uczestnik.

Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przestrzegać ogólnych przepisów BHP i PPOŻ.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej ilości zgłoszonych zespołów oraz prawo do zmiany ilości prezentowanych tańców.

Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w turnieju i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i hali.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny bądź instytucji delegującej.

Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie, parkiet wymiary 20mx15m, opiekę medyczną i bufet w trakcie trwania turnieju.

Sprawy sporne rozstrzyga Kierownik Organizacyjny turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej oraz fotograficznej przeglądu i publikowania jej w mediach, a uczestnik zgłaszając się i biorąc udział w turnieju wyraża zgodę na bezwarunkową i nieodpłatną publikacje.

Program turnieju może ulec zmianie w związku z ilością zgłoszonych osób. O zmianach każdy z Państwa zostanie poinformowany.

NAGRODY: 

Kategorie starsze:

Dla zespołów w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane puchary (miejsca I,II,III) dyplomy, medale również dla miejsca I,II,III.                                                                                         Zespoły od miejsca IV do VII statuetki wyróżnienia, pamiątkowe medale, dyplomy.

Komisja Sędziowska i kryteria oceny:
Komisja zaproszona przez organizatorów będzie oceniać choreografię, dobór repertuaru, wartość artystyczną, pomysłowość i oryginalność.

W przypadku pytań proszę o kontakt 505039679 Karolina Linowska – kierownik turnieju

Program:

I blok

9:00 rejestracja

10:00 – rozpoczęcie przeglądu formacji dziecięcych – pary

około 12 :00 zakończenie

II blok

12:00 – rejestracja

13:00 – rozpoczęcie przeglądu formacji dziecięcych – formacje dziewczęce

około 15:00 zakończenie

Plan może ulec zmianie po zgłoszeniach.